Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves

Bedragen * € 1 miljoen

2017
Stand

Stort.

Onttr.

2018
Stand

Stort.

Onttr.

2019
Stand

Stort.

Onttr.

2020
Stand

Stort.

Onttr.

2021
Stand

Stort.

Onttr.

2022
Stand

Saldireserve

F022

70,6

12,6

9,2

74,0

8,6

12,2

70,4

8,5

1,8

77,1

8,4

1,8

83,7

10,0

1,1

92,6

1%-regeling Beeldende Kunst

F004

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Reserve onderwijshuisvesting

F029

2,0

0,0

1,9

0,0

1,9

1,9

Reserve ISV

F040

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Reserve Afschrijvingen

F046

1,1

0,1

1,0

0,1

0,9

0,1

0,8

0,1

0,7

0,1

0,7

Reserve parkeerbijdrage

F047

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Reserve focus Citymarketing

F051

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Reserve Ondernemersfonds

F054

0,5

0,5

Reserve Duurzaamheid

F057

0,3

0,5

0,4

0,5

0,5

0,3

0,6

0,5

0,3

0,8

0,5

0,3

1,1

0,5

0,3

1,3

Reserve WMO-jeugd

F058

1,0

4,3

5,3

0,0

0,6

-0,6

0,1

-0,7

-0,7

-0,7

Reserve onderhoud

F059

3,1

5,4

6,2

2,3

5,4

5,4

2,3

5,4

5,4

2,3

5,4

5,4

2,3

5,4

5,4

2,3

Reserve POG buitensp

F060

1,1

0,6

0,5

1,3

0,6

0,4

1,5

0,6

0,4

1,7

0,6

0,4

1,9

0,6

0,4

2,2

Bodemsanering

F061

1,1

0,2

0,9

0,3

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

Reserve WMO-beschermd wonen

F062

3,0

1,1

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Reserve Startersleningen

F063

0,7

0,2

0,6

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

0,0

0,2

-0,2

reserve Masterplan BUIG

F064

1,1

0,9

0,3

0,0

0,1

0,2

0,0

0,2

0,0

0,2

0,2

Totaal

87,0

23,4

24,4

86,1

15,2

19,7

81,5

15,0

10,7

85,8

14,9

8,1

92,6

16,5

7,4

101,7

Overzicht voorzieningen

Bedragen * € 1 miljoen

Rek. 2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stort.

Onttr.

Stand

Stort.

Onttr.

Stand

Stort.

Onttr.

Stand

Stort.

Onttr.

Stand

Stort.

Onttr.

Stand

Voorzieningen voor verplichtingen verliezen en risico's

Vrz. bezwaar en beroep heffingen

V002

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Pensioeninhouding wethouders

V036

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

Voorziening spaarverlof

V040

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Voorziening Waalfront

V094

7,5

0,3

7,8

0,2

8,0

0,2

8,2

0,2

8,5

0,3

8,7

Vrz. Risico vrz stim.reg.

V104

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,3

subtotaal

11,1

0,3

11,4

0,3

11,7

0,3

12,0

0,3

12,3

0,3

12,6

Egalisatievoorzieningen

Onderhoudsvoorziening panden

V017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vrz Triavium

V085

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Vrz. verb.toeg.openb.geb.

V086

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onderhoudsvoorziening Stadsbrug

V101

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

Vrz stedelijke vernieuwing

V042

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vrz POG onderh buitensp.

V103

subtotaal

4,7

0,1

0,1

4,7

0,1

0,1

4,7

0,1

0,1

4,7

0,1

0,1

4,8

0,1

0,1

4,8

Voorziening GRP-nieuw

V050

4,6

9,7

10,1

4,2

9,6

10,5

3,3

9,6

9,9

3,0

9,6

9,9

2,7

9,6

9,9

2,5

pensioen verplichtingen Stadsregio

V109

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Totaal excl. vrz. grondexploitaties

20,5

10,2

10,2

20,6

10,0

10,6

20,0

10,0

10,0

20,0

10,1

10,0

20,0

10,1

10,1

20,1

Voorzieningen in mindering gebracht op voorraden (grondexploitaties)

Voorziening tekort Waalsprong

V020

23,2

0,5

23,7

0,5

24,2

0,5

24,7

0,5

25,2

0,5

25,7

Voorziening tekort part planexpl.

V023

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Vrz Lindenholt Noord

V064

Voorziening Compaq terrein

V084

1,2

0,1

1,3

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

Vrz Onderwijshuisv

V088

18,6

0,4

18,9

0,4

19,3

0,4

19,7

0,4

20,1

0,0

0,0

Hezelpoort

V099

1,8

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

Voorziening Skave Huse

V105

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dukenburg

V107

0,5

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Donjon

V108

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal vrz grondexploitaties

45,5

0,9

46,4

0,9

0,6

46,8

0,9

0,1

47,7

1,0

21,4

27,2

0,5

2,0

25,7

Totaal voorzieningen

66,0

11,1

10,2

67,0

11,0

11,2

66,8

11,0

10,1

67,7

11,0

31,5

47,2

10,6

12,1

45,8