Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Financiën

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken?

We willen bereiken dat voor de burgers en bedrijven goed inzichtelijk is  waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met de ter beschikking gestelde middelen, zoals geld, personeel en materiaal.
Met de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het opleggen van gemeentelijke heffingen genereren wij inkomsten voor ons lokale beleid. We doen dat op een zorgvuldige manier, met inachtneming van de vastgestelde uitgangspunten voor ons heffingenbeleid.

Wat willen we het komend jaar bereiken?

Bij Belastingen werken we aan een aantal projecten om de juistheid en volledigheid van de belastingadministratie te vergroten. Tevens willen we  het komende jaar de dienstverlening voor iedere burger zo toegankelijk mogelijk maken, waarbij het digitale kanaal als voorkeur wordt ingezet.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 28

3,5 %

Baten

€ 513

63,2 %