Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Subsidies

Subsidieplafonds

In de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking heeft uw Raad vastgelegd dat u op bepaalde beleids-terreinen of onderdelen van beleidsterreinen subsidieplafonds kunt instellen. Deze plafonds geven uw Raad een instrument in handen om kaders te bepalen voor de uitvoering van subsidiebesluiten door ons College. Daarnaast kunnen ze op een aantal terreinen bijdragen aan een zorgvuldiger subsidiebeheer.
Hieronder hebben we op een rij gezet voor welke programma’s en/of subsidieregelingen we een subsidieplafond instellen.

Programma

Product / subsidieregeling

Bedrag

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Programmaplafond

19.000.000

SCIN

250.000

SAN
Initiatieven verleden verbeeld

80.000
12.000

Economie en toerisme

Ondernemersfonds

570.000

Onderwijs

Programma plafond

9.400.000

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Programma plafond

52.620.014

Beleidsregels vrijwillig jeugdwerk

132.026

Beleidsregels subsidies migrantenorganisaties
Wijkontwikkeling

107.728
586.517

Schuldhulp/preventie

613.882

Sport

Programma plafond

2.451.981