Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen * € 1mln

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

      Begroting 2020

    Begroting 2021

Begroting 2022

Programma

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Bestuur en organisatie

5,3

53,9

-48,6

4,3

53,3

-49,0

6,5

67,9

-61,4

6,2

66,8

-60,6

6,2

65,9

-59,7

6,0

66,0

-60,0

Veiligheid

0,4

17,1

-16,7

0,3

18,3

-17,9

0,2

18,7

-18,5

0,2

18,7

-18,5

0,2

18,7

-18,5

0,2

18,5

-18,3

Economie en toerisme

1,9

5,2

-3,3

1,6

4,8

-3,1

1,8

5,8

-4,0

1,7

5,6

-3,8

1,7

5,8

-4,1

1,7

5,9

-4,2

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

15,4

216,0

-200,7

12,9

214,4

-201,5

9,7

222,3

-212,6

9,7

219,3

-209,6

9,7

216,9

-207,3

9,7

214,0

-204,3

Werk en Inkomen

108,7

183,6

-74,9

104,0

181,9

-77,9

104,5

182,6

-78,1

109,3

182,6

-73,3

110,3

182,8

-72,5

110,3

182,3

-72,0

Onderwijs

7,5

32,4

-24,9

7,4

32,3

-25,0

7,0

32,5

-25,6

7,0

35,0

-28,1

6,2

32,7

-26,5

6,2

32,9

-26,6

Bereikbaarheid

25,7

46,7

-21,0

24,7

48,4

-23,7

21,5

44,7

-23,3

20,2

44,8

-24,6

20,2

46,0

-25,9

20,2

46,3

-26,2

Wonen en stedelijke ontwikkeling

121,2

108,5

12,7

128,5

132,0

-3,5

114,5

120,9

-6,4

83,7

86,3

-2,6

71,2

77,4

-6,2

67,8

73,6

-5,8

Openbare ruimte

23,5

45,1

-21,6

25,0

46,6

-21,6

24,2

41,8

-17,6

24,3

42,7

-18,4

24,9

41,3

-16,4

25,1

41,4

-16,2

Cultuur en Cultureel Erfgoed

6,4

28,2

-21,8

3,9

26,6

-22,7

4,0

28,2

-24,2

4,0

27,8

-23,8

4,0

27,8

-23,8

4,0

27,6

-23,6

Sport

4,5

17,9

-13,4

4,4

17,4

-13,1

4,5

17,5

-12,9

4,5

17,3

-12,8

4,5

17,6

-13,1

4,5

18,0

-13,4

Financiën

483,1

60,6

422,5

495,5

40,2

455,3

513,0

28,4

484,6

504,7

27,4

477,3

502,4

28,0

474,5

501,6

29,5

472,0

Beginsaldo

803,7

815,2

-11,5

812,5

816,1

-3,6

811,4

811,3

0,1

775,5

774,3

1,1

761,4

760,9

0,5

757,3

756,0

1,3