Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Financiering

Tabel renterisiconorm

Bedragen x € 1.000

Stap

Variabelen Renterisico(norm)

  2019

     2020

         2021

            2022

[1]

Renteherzieningen

     5.597

   -934

          -477

             -4.171

[2]

Aflossingen

 29.884

  30.366

      29.628

       35.988

[3]

Renterisico [1+2]

  35.481

  29.432

      29.151

       31.817

[4]

Renterisiconorm

160.000

160.000

160.000

     160.000

[5a]=[4>3]

Ruimte onder renterisiconorm

124.519

130.568

130.849

     128.183

Berekening

Begrotingstotaal jaar 2017

[4a]

Begrotingstotaal

800.000

800.000

800.000

     800.000

[4b]

Percentage regeling

       20%

20%

      20%

            20%

[4]=[4a]x[4b]/100

Renterisiconorm

160.000

160.000 

     160.000   

160.000 

Bij ons financieringsbeleid hebben we aangegeven dat we aflossingen meerjarig spreiden om het risico van een hogere rente bij een nieuwe lening te beperken. Uit bovenstaande voorgeschreven tabel blijkt dat we maximaal € 35,5 miljoen renterisico [3] lopen, terwijl de norm [4] ruimte geeft tot € 160 miljoen. Deze renterisiconorm is afgeleid van het begrotingstotaal.