Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Bedrijfsvoering

Personeelskosten

Begrote loonsom

Afdeling

Fte's 2018

2019

2020

2021

2022

Bestuur en Management

15,33

            1,6

            1,6

            1,6

            1,6

Bestuursondersteuning en -advies

57,30

            4,6

            4,6

            4,6

            4,6

Economie

32,76

            2,5

            2,5

            2,5

            2,5

Financiën

140,66

          10,5

          10,4

          10,4

          10,4

Juridische Zaken

37,34

            3,0

            3,0

            3,0

            3,0

Maatschappelijke Ontwikkeling

60,05

            5,1

            4,7

            4,7

            4,7

Mobiliteit

66,15

            3,7

            3,7

            3,7

            3,7

Ontwikkelingsbedrijf

31,78

            2,8

            2,8

            2,8

            2,8

Personeel, Informatie en Facilitair

143,21

            9,8

            9,8

            9,8

            9,8

Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit

110,89

            8,6

            8,6

            8,6

            8,6

Publiekszaken

62,83

            3,6

            3,6

            3,6

            3,6

Regionaal Archief Nijmegen

27,24

            1,7

            1,7

            1,7

            1,7

Ruimtelijke Ontwikkeling

43,23

            3,7

            3,7

            3,7

            3,7

Stadsbeheer

113,67

            7,1

            7,0

            7,0

            7,0

Vastgoed Sport en Accommodaties

199,43

          11,7

          11,7

          11,7

          11,7

Veiligheid

25,91

            2,1

            2,1

            2,1

            2,1

Wijkmanagement

23,27

            1,9

            1,9

            1,9

            1,9

Zorg en Inkomen

256,17

          16,5

          16,4

          16,4

          16,4

Bestuurlijk

            2,8

            2,8

            2,8

            2,8

1.447,22

103,26

102,48

102,48

102,48

*Onder ‘Bestuurlijk’ zijn de vergoedingen aan College- en Raadsleden opgenomen.

Budgetten voor inhuur derden

bedragen x € miljoen

2018

2019

2020

2021

2022

Kostenplaatsen

4,0

Programma's

0,6

3,7

3,2

3,2

3,2

Totaal inhuur budgetten

4,6

3,7

3,2

3,2

3,2

Met ingang van 2019 zijn de inhuurbudgetten rechtstreeks onder de programma's opgenomen.

Apparaatskosten naar programma's

Apparaatskosten per programma * € 1 miljoen

2019

2020

2021

2022

Bereikbaarheid en mobiliteit

                     2,1

                      2,0

                2,1

                    2,1

Bestuur en organisatie

                   61,4

                   61,2

                 60,1

               60,3

Cultuur en erfgoed

 2,8

2,8

2,8

               2,8

Economie en toerisme

               1,2

                     1,2

                  1,2

                     1,2

Financiën

                   2,5

                 2,4

                  2,4

                     2,4

Onderwijs

                  2,1

                   2,0

                2,0

                    2,0

Openbare ruimte

                    2,5

                 2,4

                   2,4

                     2,4

Sport

                   4,4

                   4,3

                  4,3

                     4,3

Veiligheid

                   4,9

                  4,9

                   4,9

                     4,9

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

                12,3

                 12,1

                12,1

                 12,1

Werk en Inkomen

                11,0

                10,6

                10,7

                 10,7

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

                   1,3

                 1,3

                   2,4

                    2,4

Investeringen en grondexploitaties

                   16,2

                   16,2

                 16,1

                 16,1

Totaal

124,8

123,7

123,7

123,8