Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Economie en toerisme

3.4 Economische promotie

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:

 • promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers;
 • aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;
 • investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken;
 • promotie toerisme;
 • beurzen en jaarmarkten;
 • toeristenbelasting;
 • forensenbelasting;
 • vermakelijkhedenretributies.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • lokale activiteiten en recreatieve wijkvoorzieningen. Deze horen onder taakveld 5.7;
 • het accountmanagement van bedrijven die zich willen vestigen. Dit hoort onder taakveld 3.3;
 • onderhoud en aanleg van recreatieve voorzieningen, kampeerterreinen en dergelijke horen onder taakveld 5.7;
 • faciliteren van toeristische bedrijven bij het aantrekken van grotere bezoekersaantallen hoort onder taakveld 3.3;
 • aanleg toeristische fietspaden en dierentuinen. Deze horen onder taakveld 5.7.

Wat kost het?

€1.43

€0.66

rek. 2016

€1.47

€0.64

begr. 2017

€2.30

€0.91

begr. 2018

€2.29

€0.91

begr. 2019

€2.29

€0.91

begr. 2020

€2.30

€0.91

begr. 2021

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201720182019202020212022
Lasten
Vergunningen overige evenementen0.00.00.00.00.00
Focus Citymarketing0.20.00.00.00.00
Magazijnkosten000.30.30.30.3
3.4 Economische promotie Uitvkv000.60.60.60.6
Vergunningen 4-Daagse0.00.00.00.00.00
Kroonjaar 20160.000000
Vierdaagsefeesten comm.0.00.00.00.00.00.0
4-Daagse beheer0.20.20.20.20.20.2
Toerisme0.30.20.20.20.20.2
Focus Citymarketing0.00.30.20.20.20.2
Vierdaagse beleid0.70.70.70.70.70.7
Totale lasten1.41.42.22.22.22.2
Baten
Baten Toeristenbelasting0.50.50.60.60.60.6
4-Daagse beheer0.10.10.10.10.10.1
Vierdaagse beleid00.00.00.00.00.0
Focus Citymarketing00.00.00.00.00.0
Focus Citymarketing0.00.00.00.00.00
Vergunningen 4-Daagse0.00.00.00.00.00
3.4 Economische promotie Uitvkv000.20.20.20.2
Totale baten0.60.60.90.90.90.9
Saldo van lasten en baten0.8N0.8N1.3N1.3N1.3N1.3N

Toelichting

De begroting van het taakveld Economische promotie bedraagt per saldo € 1,4 miljoen in 2019.

De begrote lasten bedragen € 2,3 miljoen in 2019. Het grootste gedeelte hiervan gaat naar de vierdaagse wandelmarsen en zomerfeesten (€ 1,0 miljoen) en promoten van de stad (€ 0,6 miljoen). Daarnaast is er € 0,2 miljoen structureel begroot voor toerisme, voor onze bijdrage aan RBT-KAN.

De begrote baten bedragen ruim € 0,9 miljoen waarvan het grootste gedeelte (ruim € 0,6 miljoen) de opbrengsten vanuit de toeristenbelasting betreft. De overige baten hangen samen met de vierdaagse.

De begrote uitvoeringskosten voor het taakveld Economische promotie bedragen per saldo € 0,4 miljoen structureel.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 2

39,6 %

Baten

€ 1

49,9 %