Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Economie en toerisme

Wat kost het?

Overzicht baten en lasten

€5.20

€1.94

rek. 2016

€4.78

€1.64

begr. 2017

€5.81

€1.81

begr. 2018

€5.56

€1.71

begr. 2019

€5.76

€1.66

begr. 2020

€5.86

€1.66

begr. 2021

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201720182019202020212022
Lasten
3.3 Bedrijfsloket2.31.81.51.21.21.2
3.4 Economische promotie1.41.52.32.32.32.3
3.1 Economische ontwikkeling1.41.51.91.92.12.2
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur0.10.00.10.10.10.1
Totale lasten5.24.85.85.55.75.8
Baten
3.1 Economische ontwikkeling0.60.40.30.20.10.1
3.4 Economische promotie0.70.60.90.90.90.9
3.3 Bedrijfsloket0.60.60.60.60.60.6
Totale baten1.91.61.81.71.61.6
Saldo van lasten en baten3.3N3.2N4.0N3.8N4.1N4.2N

De begroting van het programma Economie en toerisme bedraagt in 2019 per saldo € 4,0 miljoen. De twee grootste  taakvelden zijn Economische ontwikkeling en Economische promotie.

We stellen voor de extra middelen vanuit het coalitieakkoord voor het stimuleren van bedrijvigheid, het versterken van ondernemerschap en het vestigingsklimaat en voor de professionalisering van onze dienstverlening aan bedrijven aan het taakveld Economische ontwikkeling toe te voegen. Het gaat om € 0,7 miljoen in 2019 oplopend tot € 1,3 miljoen in 2022. Ook vallen hieronder de transformatieaanpak binnenstad (ruim € 0,3 miljoen in 2019) en de Economische Innovatie Agenda (€ 0,3 miljoen structureel).

Het taakveld Economische promotie bestaat voornamelijk uit evenementen zoals de vierdaagse wandelmarsen en zomerfeesten. Daarnaast bevat dit taakveld onze bijdrage aan RBT-KAN en de opbrengst toeristenbelasting.

Het taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur bevat uitvoeringskosten gerelateerd aan werklocaties. Onder het taakveld Bedrijfsloket valt het Ondernemersfonds, het bedrijvenloket, kermissen en markten en kiosken. De totale uitvoeringskosten voor het programma Economie en toerisme bedragen per saldo € 1,2 miljoen.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 6

0,7 %

Baten

€ 2

0,2 %