Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Openbare ruimte

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:

  • natuurbescherming, onderhoud bos, heide en overige natuurgebieden;
  • aanleg, onderhoud openbaar groen inclusief plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
  • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden taluds en betuining;
  • aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;
  • hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen horen onder taakveld 2.4.

Wat kost het?

€10.63

€0.74

rek. 2016

€10.85

€0.71

begr. 2017

€11.72

€0.73

begr. 2018

€11.62

€0.73

begr. 2019

€11.46

€0.73

begr. 2020

€11.41

€0.73

begr. 2021

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201720182019202020212022
Lasten
Speeltuinen Eploitatie Belast0.00.00.00.00.00.0
Speeltuinen Eigenaar Belast0.00.00.00.00.00
Speeltuinen Exploitatie Onbelast0.00.00.00.00.00.0
Bewegen, spelen en ontmoeten0.000000
Kinderboerderijen0.00.00.00.00.00
5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn001.31.31.31.3
Openbaar groen Begrazing00.00.00.00.00
Wijkspeeltuinen0.00.00.00.00.00.0
Sted speeltuinen OR0.00.00.00.00.00.0
Kunstwerken00.00.00.00.00.0
SB Part.opdr. Coord. evenementen0.00.00.00.00.00.0
Onderhoud bossen0.10.10.10.10.10.1
Integraal beheer centrum parken0.10.10.10.10.10.1
Aanleg en onderhoud groen0.10.10.00.00.00.0
Camping 4-daagse0.10.10.10.10.10.1
Beleidsontwikkeling0.10.10.00.00.00.0
Onderhoud BK0.10.10.10.10.10.1
Recreatieve sportvoorzieningen0.10.10.10.10.10.1
Groenplan Dukenburg0.10.20.20.20.20.2
Wijkspeeltuinen0.20.20.20.20.20.2
Beh. bossen en natuurterreinen WOO0.30.30.50.50.50.5
Speelplekken0.30.30.30.30.30.3
Kinderboerderijen0.30.30.30.30.30.3
Groen projecten0.30.40.40.40.40.4
Beleid speelvoorzieningen0.40.40.30.30.30.3
Openbaar groen StadService0.40.40.20.20.20.2
Openbaar groen KwaliteitsBeheer0.70.50.70.60.50.5
Stedelijke speeltuinen0.70.60.50.50.50.5
Grootschalig groen0.70.70.70.70.70.7
Woonomgevingsverbeteringen / FIP1.31.21.21.21.11.2
Onderhoud Bomen1.11.21.21.21.21.2
Onderhoud groen3.03.33.13.13.13.1
Totale lasten10.510.711.611.511.311.4
Baten
Stedelijke speeltuinen0.50.50.50.50.50.5
Camping 4-daagse0.10.10.10.10.10.1
SB Part.opdr. Coord. evenementen0.00.00.00.00.00.0
Kinderboerderijen0.00.00.00.00.00.0
Grootschalig groen0.00.00.00.00.00.0
Integraal beheer centrum parken0.100000
Groen projecten000000
Onderhoud Bomen0.000000
Wijkspeeltuinen0.000000
Openbaar groen KwaliteitsBeheer0.000000
Onderhoud BK0.000000
Onderhoud bossen0.000000
Speelplekken0.000000
Onderhoud groen0.100000
Totale baten0.80.60.60.60.60.6
Saldo van lasten en baten9.7N10.1N11.0N10.9N10.7N10.8N

Toelichting

Dit taakveld omvat het onderhoud aan bomen, groenvoorzieningen en bossen. Hiervoor is ruim € 7 mln beschikbaar. Daarnaast gaat er bijna € 2 mln naar speel- en recreatievoorzieningen en bijna € 1 mln naar woonmilieuverbeteringen.
De uitvoeringskosten in dit taakveld bedragen € 1,5 mln. Dit betreft voornamelijk de inzet voor beheer.
Naast de jaarlijkse indexeringen wordt het verschil ten opzichte van 2018 ook bepaald door de rentebijstelling naar 1,25% op de investeringen (aframing van € 3 ton).

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 12

28,1 %

Baten

€ 1

3,0 %