Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Cultuur en Cultureel Erfgoed

5.6 Media

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers:

  • bibliotheken, artotheek, videotheek;
  • lokale pers, lokale omroep;
  • lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT);
  • overkoepelende organen.

Wat kost het?

€5.51

€0

rek. 2016

€5.65

€0

begr. 2017

€5.99

€0

begr. 2018

€5.99

€0

begr. 2019

€5.99

€0

begr. 2020

€5.99

€0

begr. 2021

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201720182019202020212022
Lasten
Media000.30.30.30.3
Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid5.55.75.65.65.65.6
Totale lasten5.55.75.95.95.95.9
Baten
Totale baten000000
Saldo van lasten en baten5.5N5.7N5.9N5.9N5.9N5.9N

Toelichting

De begroting van het taakveld Media bedraagt € 6 miljoen in 2019. Dit betreffen de subsidiegelden voor de Bibliotheek en de streekomroep RN7.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 6

21,2 %

Baten

€ 0

0,0 %