Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:

  • brandbestrijding;
  • preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;
  • rampenbestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2;
  • bijdragen van het Rijk i.v.m. opsporen en ruimen van explosieven, deze horen onder taakveld 0.7

Wat kost het?

€12.08

€0.01

rek. 2016

€13.04

€0.02

begr. 2017

€12.91

€0.02

begr. 2018

€12.91

€0.02

begr. 2019

€12.91

€0.02

begr. 2020

€12.91

€0.02

begr. 2021

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201720182019202020212022
Lasten
Rampenbestrijding12.113.012.912.912.912.9
Totale lasten12.113.012.912.912.912.9
Baten
Rampenbestrijding0.00.00.00.00.00.0
Totale baten0.00.00.00.00.00.0
Saldo van lasten en baten12.1N13.0N12.9N12.9N12.9N12.9N

Toelichting

De begroting van taakveld Crisisbeheersing en Brandweer bestaat vrijwel geheel uit het budget voor de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio. De raad heeft dit budget in de Zomernota verhoogd tot € 12,9 miljoen vanaf 2019.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 13

69,1 %

Baten

€ 0

9,4 %