Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Veiligheid

Indicatoren

               

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 19

2,3 %

Baten

€ 0

0,0 %