Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:

 • toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
 • Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
 • bureau Halt;
 • preventie van criminaliteit;
 • opstellen en handhaven APV;
 • leges drank & horeca;
 • wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet);
 • beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
 • veilige woon- en leefomgeving;
 • antidiscriminatiebeleid;
 • doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);
 • dierenbescherming.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, deze horen thuis onder taakveld 2.1;
 • opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2.

Wat kost het?

€5.02

€0.39

rek. 2016

€5.22

€0.29

begr. 2017

€5.79

€0.20

begr. 2018

€5.79

€0.20

begr. 2019

€5.79

€0.20

begr. 2020

€5.64

€0.20

begr. 2021

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201720182019202020212022
Lasten
1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv004.94.94.94.9
Antidiscriminatiemaatregelen0.10.10.10.10.10.1
Markttoezicht0.10.10.00.00.00.0
Evenemententoezicht0.20.20.00.00.00.0
Veiligheidshuis0.30.20.10.10.10.1
Bijzondere projecten0.40.40.30.30.30.3
Vergunningen0.20.60.00.00.00.0
Overige toezicht1.41.60.00.00.00.0
Openbare Orde2.42.10.30.30.30.1
Totale lasten5.15.35.75.75.75.5
Baten
Vergunningen0.20.20.20.20.20.2
Veiligheidshuis0.10.10000
Openbare Orde0.00.00.00.00.00.0
Bijzondere projecten0.000000
Overige toezicht0.000000
PV-vergoedingen00.00.00.00.00.0
Totale baten0.30.30.20.20.20.2
Saldo van lasten en baten4.8N5.0N5.5N5.5N5.5N5.3N

Toelichting

Het budget voor taakveld Openbare Orde en Veiligheid is € 5,5 miljoen in 2019. Dit budget wordt vooral aan uitvoeringskosten besteed. Vanaf 2019 is een nieuw, structureel budget van € 0,2 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van ondermijning.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 6

30,9 %

Baten

€ 0

90,6 %