Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Bereikbaarheid

2.5 Openbaar vervoer

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen:

  • bus, tram en metro;
  • taxivervoer;
  • veerdiensten;
  • voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer;
  • busstation, metrostation, multimodaal knooppunt;
  • OV experimenten.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • bus en tramhaltes worden beschouwd als straatmeubilair en horen thuis onder taakveld 2.1;
  • collectief vervoer voor personen die ondersteuning behoeven hoort thuis onder taakveld 6.71.

€2.96

€1.14

rek. 2016

€2.48

€0.77

begr. 2017

€1.85

€0.54

begr. 2018

€1.85

€0.54

begr. 2019

€1.85

€0.54

begr. 2020

€1.85

€0.54

begr. 2021

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201720182019202020212022
Lasten
2.5 Openbaar vervoer Uitvoeringskn000.10.10.10.1
Projecten openbaar vervoer1.20.30.00.00.00.0
Beleid openbaar vervoer1.72.21.81.81.81.8
Totale lasten2.92.51.91.91.91.9
Baten
Beleid openbaar vervoer0.50.60.50.50.50.5
Projecten openbaar vervoer0.60.20000
Totale baten1.10.80.50.50.50.5
Saldo van lasten en baten1.8N1.7N1.4N1.4N1.4N1.4N

Toelichting

In dit taakveld zijn als grootste posten opgenomen het busabonnement  voor Ouderen € 0,85 mln (vanaf 2020 te vervangen door  busabonnement voor inkomens tot 130% bijstandsnorm) en de huur € 0,5 mln en huuropbrengst € 0,5 mln van de busremise aan de Industrieweg. Er is  € 0,25 mln uitvoeringskosten overgeheveld naar taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Verder fluctueren de lasten en baten door projecten met provinciale subsidie.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 2

4,1 %

Baten

€ 1

2,5 %