Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Financiën

0.5 Treasury

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie:

  • financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven.;
  • Schenkingen en legaten.

NB alle reële rente zoals die kan voorkomen op categorie 5.1 Rente moet op dit taakveld worden geboekt. Vanaf dit taakveld wordt de reële rente middels categorie 7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente toegerekend aan de taakvelden.

Wat kost het?

€17.29

€26.05

rek. 2016

€15.15

€18.03

begr. 2017

€14.48

€17.26

begr. 2018

€12.52

€15.78

begr. 2019

€10.91

€13.97

begr. 2020

€9.00

€11.46

begr. 2021

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201720182019202020212022
Lasten
Bespaarde rente reserves00.00.00.00.00.0
Financiering17.315.114.512.510.99.0
Totale lasten17.315.114.512.510.99.0
Baten
Financiering22.216.015.514.112.29.6
Bespaarde rente reserves2.41.61.21.21.21.3
Opbrengst beleggingen1.40.50.50.50.50.5
Totale baten26.018.117.215.813.911.4
Saldo van lasten en baten8.7V3.0V2.7V3.3V3.0V2.4V

Toelichting

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 14

51,1 %

Baten

€ 17

3,4 %