Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Financiën

0.62 OZB niet-woningen

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen:

  • belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken;
  • heffingen invordering;
  • bezwaar en beroep.

Wat kost het?

€0.92

€34.45

rek. 2016

€0.61

€37.40

begr. 2017

€0.51

€39.45

begr. 2018

€0.49

€39.88

begr. 2019

€0.49

€40.30

begr. 2020

€0.49

€40.80

begr. 2021

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201720182019202020212022
Lasten
0.62 OZB niet-woningen Uitvoeringskn000.40.40.40.4
Inning en dwanginv. niet-woningen00.00.00.00.00.0
Gegevensuitlevering niet-woningen0.00.00.00.00.00.0
Waardevaststelling niet-woningen0.00.00.00.00.00.0
Aanslagen niet-woningen0.00.00.00.00.00.0
Bezwaar & beroep niet woningen0.30.10.00.00.00.0
Gegevensverzameling niet-woningen0.10.10.00.00.00.0
Waardebepaling niet-woningen0.50.40.00.00.00.0
Totale lasten0.90.60.40.40.40.4
Baten
Opbr. OZB niet-woningen eig.deel29.937.439.539.940.340.8
Opbr. OZB niet-woningen gebr.deel4.60.00.0000
Totale baten34.537.439.539.940.340.8
Saldo van lasten en baten33.6V36.8V39.1V39.5V39.9V40.4V

Toelichting

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 0

1,7 %

Baten

€ 39

7,7 %