Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Financiën

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen:

  • beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Wat kost het?

€0

€0

rek. 2016

€0

€0

begr. 2017

€0.66

€0

begr. 2018

€0.66

€0

begr. 2019

€0.66

€0

begr. 2020

€0.66

€0

begr. 2021

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201720182019202020212022
Lasten
0.3 Beheer overig geb en grond Uitv000.70.70.70.7
Totale lasten000.70.70.70.7
Baten
Totale baten000000
Saldo van lasten en baten000.7N0.7N0.7N0.7N

Toelichting

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 1

2,3 %

Baten

€ 0

0,0 %