Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Indicatoren

               

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 222

27,4 %

Baten

€ 10

1,2 %